heinäkuu 25, 2018

Varpaisjärvi – Pohjois-Savon helmi

Varpaisjärvi voi olla monelle tuntematonta paikkakunta. Se sijaitsee Lapinlahdella Pohjois-Savossa ja on nykyisin osa Lapinlahden kuntaa, johon se liitettiin vuoden 2011 alusta.

Ennen kuntaliitosta, Varpaisjärvellä asui miltei kolmetuhatta ihmistä, ja sen pinta-ala oli reilu viisisataa neliökilometsiä, joista kymmenisen prosenttia oli erilaisia vesistöjä.

Varpaisjärven sijaitsee strategisesti keskeisellä paikalla, hyvien kulkuyhteyksien päässä. Valtatie viisi kulkee taajaman länsipuolella josta on noin parinkymmenen kilometrin matka Varpaisjärven keskustaan. Lähimpiiin suurempiin kaupunkeihin on hieman matkaa; Kuopioon ajaa noin neljässäkymmenessä viidessä minuutissa ja Kajaaniin noin puolessatoissa tunnissa. Helsingistä tai muualta maailmaa nopeinten Varpaisjärvelle pääsee lentämällä Kuopioon ja ajamalla loppumatkan.

Varpaisjärven alueella on lukuisia järviä, joista suurin on Varpanen. Muita tunnettuja vesistöjä ovat Pitkälampi ja Syrjälampi. Varpaisjärven tärkeimmät kylät ovat Jonsa, Juminen, Karsanlahti, Korpijärvi, Kärsämäki, Lukkarila, Petäys-Paloinen, Pitkälänmäki, Sutela, Syvärinpää, Urimolahti, joilla kaikilla on pitkät perinteet ja pitkä historia takanaan.

Varpaisjärvellä toimii aktiivinen koulu, joka tarjoaa laadukasta perusopetusta alueen nuoremmille asukkaille. Tämän lisäksi kansalaisopisto tarjoaa koulutusta varttuneemmalle väelle Varpaisjärvellä ja Lapinlahdessa. Kirkonkylältä löytyvät kaikki tärkeimmät palvelut jotka löytyvät kirkonkylän läheltä ja se on koko taajaaman keskus. Kaikki tärkeimmät palvelut löytyvät Varpaisjärveltä eikä tarvetta muualle liikkumiseen ole.

Varpaisjärven ehdoton helmi on sen vuonna 1904 valmistunut kirkko, jonka on suunnitellut Josef Stenbäck. Tämän kansansallisromantiikkaa hehkuvan kirkon materiaalina on käytetty harmaagraniittia ja sen sisustus nojaa kauniisiin tiiliholveihin. Varpaisjärven seurakunta on erittäin aktiivinen ja järjestää alueen asukkaille Jumalanpalvelusten lisäksi erilaista toimintaa, lisäten näin alueen asukkaiden yhteenkuuluvuutta ja yhteisöllisyyttä.

Varpaisjärven elinkeinoelämä on keskittyy lähinnä pienimuotoiseen teolliseen toimintaan sekä konepajateollisuuteen. Puutavaran lisäksi tärkeitä luonnonvaroja ovat kivivarannot ja Varpaisjärveltä löytyy etenkin graniittivarantoja, joita alueella myös aktiivisesti hyödynnetään. . Elinkeinoelämän kehitystä ajaa yhdessä kunnan kanssa Varpaisjärven Yrittäjät yhdistys, jonka toiminta pohjautuu jäsenien intressien lobbaamiseen ja liiketoimintamahdollisuksien parantamiseeen alueella.

Eräänä suurena liiketoiminnan mahdollisuutena Varpaisjärvellä voidaan nähdä turismi ja matkailu. Kunnan ainutlaatuinen luonto ja monet luonnon ihmeet kuten kuuluisa Helvetin kattila, ovat matkailuvaltteja, joiden täyttä potentiaalia ei ole vielä täysin hyödynnetty. Puhdas luonto ja puhdas ilma ovat valtavia myyntivaltteja maailmassa, joka kärsii pahoista saasteista ja ympäristöntuhoutumisesta. Myös kunnan rikas historia ja kulttuuri ovat asioita, joiden potentiaalia globaalissa maailmassa ei ole vielä täysin pystytty kapitalisoimaan. Maaseudun autioituminen on uhka myös Varpaisjärvellä, jonka eteen tehdään jatkuvasti töitä, jotta taajama säilyisi asuttuna, ja jossa olisi hyvä yrittää ja asua. Varpaisjärven aktiivinen väestö on suuressa roolissa perinteiden ja kylän elinvoimaisuuden säilyttämisessä, mutta haasteena nähdään edelleen kuinka nuoret voidaan saada pidettyä kunnassa ja kuinka houkutella uusia asukkaita Varpaisjärvellä.

Kaikkien taajaman asukkaiden osallistuminen taajaman toimintaan ja äänen kuuluville saaminen nähdäänkin Varpaisjärvellä yhtenä suurena mahdollisuutena kun ajatellaan elinvoimaisen kunnan rakentamista ja kehittämistä. Varpaisjärven omien internetsivujen rakentaminen ja tiedottaminen alueen asioista on tärkeä projekti, jolla alueelle saadaan lisää näkyvyyttä ja tiedonjakamista niin alueella asuville ihmisille kuin muuaalle Suomeen ja ulkomaailmaan. Yhdessä voimme rakentaa Varpajaisjärvestä sellaisen paikan, joka säilyy tuleville jälkipolville, joka on yhdiste perinteitä ja historiaa sekä modernia maailmaa.

journal-blog