huhtikuu 17, 2018

Varpaisjärven kiinnostava kulttuuriympäristö

 

Varpaijasjärvellä sijaitsee useita merkittäviä kulttuuriympäristön kannalta merkittäviä kohteita. Nämä maakunallisesesti merkittävät kohteet on kaikki inventoitu vuonna 2015. Tämän lisäksi Museovirasto on julkaissut valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen (RKY) luettelon vuonna 2009. Tilkanjoen uittorakenteet, ovat ainoa Varaisjärven alueella sijaitseva valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö.

Tämän lisäksi Varpaisjärvellä on useita merkittäviä kohteita. Vuonna 2015 inventoidut kohteet ovat hyväkuntoisia ja kirkkolain suojelema kohde on Varpaisjärven kaunis kirkko. Maatalouspitäjälle tyypillisesti, Varpaisjärvellä on paljon paikallisesti merkittävää ja eri-ikäistä maatalouteen liittyvää rakennuskantaa. Jälleenrakennuskaudelle leimallista rakennuskantaa edustaa Varpaijärven mylly tai Pikku-Berliinin asutusalue. Alueen kirjasto, edustaaa ns. modernia arkkitehtuuria ja taajaamassa on paljon 1960-luvulla ja sen jälkeen rakennettua rakennuskantaa. Vanhaa suomalaista maaseudun rakennuskulttuuria on alueella vielä paljon jäljellä, vaikka se on maatalouden muutoksen vuoksi hiljalleen uhanalaistuvaa.

Erityistä Varpaisjärvestä tekee sen omaleimainen ja idyllinen kirkonkylä, jonka rakennuskannan säilyttämisen tarpeellisuus on tunnustettu. Erityisesti jälleenrakennuskaudella rakennetut rakennukset kertovat omalla tavallaan sotien jälkeisestä elämästä ja sen toiveikkuudesta.

Varpaisjärvellä merkittävämmät rakennukset ovat listattu alle:

1. Tilkanjoen uittorakenteet

Museoviraston suojelemat Tilkanjoen uittorakenteet muistuttavat maakunnan pitkästä ja merkittävästä uittotoiminnasta. Tilkanjoen uittoväylyä on Myllykoskeen uittoa varten rakennettu noin 20 metriä pitkä kivisuiste. Lisäksi Korkeakoskesa on betoninen 70 metrin pituinen uittoränni 1940-ja 50 luvuilta. Tiilikkajärven kansallispuistosta löytyy lisäksi Tiilikan uiton, kämppä joka on yksinkertainen rakennus, joka aiemmin majoitti tukkilaisia.

2. Pyhän Mikaelin kirkko

Vuonna 1904 valmistuneen kivikirkon on suunnitellut Josef Stenbäck. Kirkko on pariin otteeseen peruskorjattu, ja se on Varpaisjärven, ehdottomimpia nähtävyyksiä.

3. Entinen kunnantupa

Kyseinen talo on kirkon lisäksi ainoa Kauppatien varrella 1940-lukua edeltäneessä asussa säilynyt rakennus.

4. Entinen lainajyvästö (nyk. käsityökeskuksen talo)

Valmistunut 1900-luvun alussa

5. Vanha pappila

Asuinrakennus ja aitat rakennettu v. 1908-1909

6. Entinen Sutelan kansakoulu (nyk. kotiseutumuseo)

Valmistunut vuonna 1895

7. Vanhatalo

Vanhin osa 1700-luvun lopulta, laajennettu 1890- luvulla, eri-ikäisiä talousrakennuksia

journal-blog