kesäkuu 13, 2019

Tarvitsetko apua kriisitilanteessa?

Ihmisen elämään kuuluu myötä- ja vastoinkäymiset ja ne ovat luonnollinen osa ihmisen elinkaarta. Usein vastoinkäymiset iskevät elämään yllättäen ja moniin niistä on vaikea ennalta varautua. Tämä voi ajaa ihmisen hetkelliseen kriisiin. Usein ajatellaan että ihmisen on itse selviydyttävä kaikista vastoinkäymisistään omin voimin, mutta tämä ei pidä paikkaansa. Moniin elämän vaikeisiin paikkoihin ja tilanteisiin kannattaa pyytää apua ja tukea,  eikä sitä tarvitse millään lailla hävetä.

Mieltä saattaa painaa erilaiset ongelmat kuten vaikkapa parisuhdehuolet, työttömyys, vaikea taloudellinen tilanne tai yksinäisyys tai mikä tahansa murhe, kannattaa ottaa yhteys seurakunnan työntekijöihin. Seurakunnan työntekijät ovat ihmisiä varten. Heidän toimeenkuvaan kuuluu asukkaiden auttaminen, jonka lisäksi heitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Me ihmiset koemme monet asiat eri tavoin. Jokin asia saattaa olla toiselle pieni kun taas toiselle suuri, mutta jos se on sinulle tärkeä ja koet että tarvitset tukea ota rohkeasi yhteys seurakuntaan. Mikäli haluat pysyä anonyyminä, valtakunnallinen puhelinpalvelu ja chat ovat käytettävissä. Tärkeintä on muistaa että puhumalla asiat usein selvenevät ja me ihmiset olemme toinen tosiamme varten.

Seurakunta pitää yllä diakoniapäivystystä, joka toimii seurakuntatalossa ja seurakunnalla on koulutettu diakoni, jonka kanssa voi keskustella eri vaikeuksista. Apua tarvitseville on mahdollisuus myös ruoka-apuun.

Kuopiosta käsin toimii myös seurakunnan perhe-yksikkö, joka antaa apua ja keskustelutukea perheille. Ajan voi varata helposti vaikka puhelimitse.

journal-blog